17 okt gäster från Trollhättan

Vi ska träna med dem och jag hoppas vi kan få ett samarbete med dem och Åmås Wadokai

13 okt 2012