Praktisk Information Budokultur

 

Bankkonto Nordea 1127 30 57430 om det inte fungerar kan ni göra en överföring.

 

Våra träningstider: 

Sommaren har vi träning för alla ons 18-19.

Priser får ni vid träningsstart 0762-292509 Thomas Tössbrant 6 dan.

JKF Karate Wadokai samt Svenska wadokai ledare Sensei Ohgami: 8 Dan Jkf.